Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
XIN CHÀO CÁC BẠN SHOP ĐANG X2 NẠP THẺ